Filosofische gespreksvoering - Socratische traditie


 

De Socratische traditie

Filosofische gespreksvoering vindt zijn oorsprong in de Socratische traditie, waarin voortdurend wordt betwijfeld wat vanzelfsprekend lijkt. Socrates spoorde mensen aan om zelf na te denken en niet blind op het oordeel van anderen af te gaan. Socrates geloofde dat ware kennis bestaat in weten wat je niet weet en dat wijsheid begint in verwondering.  

 

Filosoferen: Bevragen en Stelling Nemen 

Filosoferen is niet alleen bevragen van je denken maar ook stelling nemen tegenover je eigen denken. Je neemt er letterlijk afstand van. Je gaat vanuit andere perspectieven naar inzichten en overtuigingen kijken en deze bevragen en op de proef stellen.

 

De wereld door een bepaalde lens

Hoe bepaalt je denken hoe je de wereld ziet? Er is altijd een kloof tussen jouw werkelijkheid en de werkelijkheid zelf. We zijn allemaal bevooroordeeld en zien de wereld door een bepaalde lens die onze ervaringen kleurt.

 

Het verrijken van je denken

Al denkend en pratend, kom je er opeens achter dat je het eigenlijk niet precies weet of dat het anders in elkaar steekt dan je dacht. In het plotse besef van het niet weten, schuilt de verwondering en het verlangen om te ontdekken hoe het dan wel zit. Filosoferen verruimt en verrijkt je denken waardoor je nieuwe, betere vragen kunt stellen en je vanuit de nieuwe, betere vraag, zo onbevooroordeeld als mogelijk op zoek kunt gaan naar hoe het dan wel zit. Nog steeds onwetend maar op een hoger niveau (Enrico Fermi)